thursday, 29 september otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Andrzej Pepłoński, Nie-powtórzenia

Andrzej Pepłoński, Nie-powtórzenia
5.02.- 25.02.2007
wernisaż: 5.02.2007, godz.18
kurator: Jarosław Kozłowski

Andrzej Pepłoński jest twórcą odrębnym, niechętnym wpisywaniu go w jakikolwiek konkretny nurt. Priorytetem są dla niego intelektualne aspekty sztuki, co jednak nie oznacza zaniedbania kwestii warsztatowych. Od lat podąża własną ścieżką, poddając refleksji zastaną rzeczywistość. O jego artystycznej postawie wiele mówi wypowiedź prof. Jarosława Kozłowskiego, zawarta w towarzyszącym wystawie katalogu: „Andrzej Pepłoński jest nieufny wobec spójnych i racjonalnie uzasadnionych systemów filozoficznych w tym samym stopniu, w jakim sceptyczny jest wobec potocznych opinii i popularnych poglądów. Nie jest nostalgiczny, nie wierzy w nieomylność poznania bezpośredniego, nie podziela przekonania o wyjątkowej roli empirycznego doświadczania rzeczywistości. Częściej niż temu, co realne i oryginalne zawierza temu, co pośrednie – już zinterpretowane, nagrane, powielone. I te spreparowane klisze rzeczywistości są dla niego co najmniej równie wiarygodne i równie poznawczo przydatne jak to, co przeżyte teraz i tutaj, co doznane bezpośrednim okiem, uchem, nosem, podniebieniem czy dotykiem ręki. Z uwagą bada je, analizuje, wyciąga wnioski. Aktualność owych wniosków jest z zasady doraźna, bowiem wkrótce poddaje je weryfikacji i unieważnieniu.”

archiwum

Polityka cyborgów
9.04 — 30.05.2021
wernisaż: 9.04.2021, g. 18.00
Aurora
Michael Wittassek
30.04 — 30.05.2021
wernisaż online: 30.04.2021, g. 18.00
AMZN
Tytus Szabelski
29.01 — 28.03.2021
Bieguny. Dialogi młodych: INNY – edycja 4.
edycja 4.
19.02 — 28.03.2021
Biennale Grafiki Studenckiej
XII edycja
5 — 28.03.2021
wernisaż: 5.03.2021, g. 18.00
Nowa Kolekcja
27.11.2020 — 28.02.2021
Brzeginki
Justyna Górowska
9.10 — 10.01.2021
Magiczne zaangażowanie
18.09 — 15.11.2020