thursday, 9 december otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Perspektywy plakatowe

Wystawa przygotowana przez Branderburgische Kunstsammlungen Cottbus prezentuje pięciu prace grafików: Wernerea Jekera z Lozanny, Uwe Loescha z DĂĽsseldorfu, Gerarda Paris-Clavela z Paryża, Volkera PfĂĽllera z Berlina oraz Henryka Tomaszewskiego z Warszawy. Każdy z tych artystów przyczynił się do ożywienia sztuki plakatu w XX w., wnosząc nowe motywy i wyznaczając nowe kierunki rozoju.

Recenzja

Rzeczpospolita 8/9 06.1996, Perspektywy plakatowe

Przez miesiąc w poznańskim BWA Arsenał oglądać można wystawę Perspektywy plakatowe, która prezentuje prace pięciu artystów z różnych krajów. Ekspozycja została przeniesiona z muzeum sztuki współczesnej, fotografii plakatu i wzornictwa Brandenburgische Kunstsammlungen w Cottbus. Jego dział plakatów organizuje co roku dwie, trzy wystawy skoncentrowane bądź wokół grupy artystów, bądź wokół jednego tematu. Tym razem autorka ekspozycji, Barbara Bärmich wybrała prace pięciu grafików tworzących w różnych krajach. Jej zdaniem, każdy z nich wniósł do sztuki plakatowej własną, indywidualną ekspresję, wskazując nowe kierunki działania następcom. Odmienny jest ich język, styl, środki wyrazu; łączy je przekonanie, że plakat musi być tym sposobem komunikowania się, który trafia do wszystkich.
Najstarszym i najbardziej utytułowanym z grona autorów jest warszawianin Henryk Tomaszewski. W jego pracach Bärmich dostrzega przede wszystkim oszczędność środków wyrazu, która odróżnia je od malarskich plakatów innych polskich grafików. Artysta stosuję uproszczenia, przerysowania i subtelne aluzje. W efekcie powstają znaki graficzne przypominające japońską kaligrafię.
Drezdeńczyk, Uwe Loesch stał się znany poza granicami swego kraju na początku lat osiemdziesiątych. Jego plakat jest spontaniczny. a zarazem przemyślany, nierzadko o wymowie sarkastycznej. Austriak, Werner Jeker natomiast sięga chętnie po fotografię uznając, że jest ona najlepszym sposobem osiągnięcia powszechnie zrozumiałych skojarzeń. Co ciekawe, jego prace nie są realistyczne, a surrealistyczne i nie poddają się żadnym zasadom logiki. Jeker chętnie współpracuje zarówno z agencjami fotograficznymi i instytucjami kulturalnymi, jak i organizacjami społecznymi.
Wątki kulturalne dominują w grafice pochodzącego z Lipska Volkera PfĂĽllera. Zajmuje się on nie tylko plakatem, ale także scenografią teatralną, ilustracją książkową i organizacją wystaw. Scena i plastyka przenikają się w jego twórczości, dzięki czemu plakat ma w sobie dużą dozę teatralności.
Z kolei, społeczno-polityczne zaangażowanie widoczne jest najbardziej w pracach francuskiego grafika, Gerarda Paris-Clavela. Uważa on, że miejsce plakatu jest na ulicy, a jego celem pobudzenie odbiorcy do myślenia. Jako artysta społecznie zaangażowany uznaje plakat przede wszystkim za środek prowadzący do celu. Poglądy polityczne wiążą go z francuską lewicą, najbardziej charakterystyczne dla niego prace, to: Pilne! Bezrobocie czy Dolarowy świat. A.O.

archiwum

Polityka cyborgów
9.04 — 30.05.2021
wernisaż: 9.04.2021, g. 18.00
Aurora
Michael Wittassek
30.04 — 30.05.2021
wernisaż online: 30.04.2021, g. 18.00
AMZN
Tytus Szabelski
29.01 — 28.03.2021
Bieguny. Dialogi młodych: INNY – edycja 4.
edycja 4.
19.02 — 28.03.2021
Biennale Grafiki Studenckiej
XII edycja
5 — 28.03.2021
wernisaż: 5.03.2021, g. 18.00
Nowa Kolekcja
27.11.2020 — 28.02.2021
Brzeginki
Justyna Górowska
9.10 — 10.01.2021
Magiczne zaangażowanie
18.09 — 15.11.2020