thursday, 9 december otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Teresa Tyszkiewicz

Tekst Mariusza Rosiaka

Teresa Tyszkiewicz zawsze wiodła życie aktywne, wypełnione spotkaniami, pracą. Pisywała z rzadką wnikliwością o sztuce, wygłaszała odczyty, brała udział w plenerach, wiele podróżowała. W jej przypadku (…) sztuka i życie zrosły się, stopiły w jedność.

Twórczość Teresy Tyszkiewicz podlegała wymogom, jakie stawiała własna świadomość artystyczna, wyobrażenia o miejscu i roli sztuki, wiara w paradygmat awangardy, ciągłe przekraczanie granic sztuki. Jednocześnie powtarzała za Jeanem Fautrier`em, że malarstwo stale musi ulegać samozniszczeniu po to, aby mogło na nowo się narodzić. Ciągle podkreślała rolę taszyzmu, jednego z zasadniczych odłamów abstrakcji bezforemnej, opartej na działaniach automatycznych, o charakterze spontanicznym, niekontrolowanym geście artysty jako modus vivendi organizacji obrazu. Szansą zasadniczą taszyzmu pisała jest nagłe objawienie na szeroką skalę nowego świata form przeczuwanych i po omacku szukanych, form nie wymyślonych, ale zapożyczonych, ani gotowych, ani zrobionych ręką ludzką, ale form stworzonych jakby samych dla siebie, zrodzonych z praw rządzących materią, z praw rządzących użytym tworzywem. Teresa Tyszkiewicz była świadoma, jak rzadko, kto wtedy, że nastaje era sztuk wyzwolonych z wszelkiej konwencji. Sztuki, która doprowadziła do całkowitej dezintegracji formy. sama stanęła w szeregu tych artystów, którzy dokonali radykalnego i definitywnego odrzucenia ograniczającej obraz struktury form. Michel Tapie jeden z twórców informelu podkreślał znaczenie braku formy, Teresa Tyszkiewicz z kolei podkreślając historyczną rolę wszelkich odmian abstrakcji bezforemnej pisał, że po raz pierwszy w dziejach sztuki â€�znak zaczął wyprzedzać znaczenie. Podzielała przy tym wiarę Hansena Hartunga, że zarówno rówieśnicy, jak i generacje przyszłości nauczą się odczytywać ludziom bliższe od mechanizmów malarstwa przedstawiającego.

archiwum

Polityka cyborgów
9.04 — 30.05.2021
wernisaż: 9.04.2021, g. 18.00
Aurora
Michael Wittassek
30.04 — 30.05.2021
wernisaż online: 30.04.2021, g. 18.00
AMZN
Tytus Szabelski
29.01 — 28.03.2021
Bieguny. Dialogi młodych: INNY – edycja 4.
edycja 4.
19.02 — 28.03.2021
Biennale Grafiki Studenckiej
XII edycja
5 — 28.03.2021
wernisaż: 5.03.2021, g. 18.00
Nowa Kolekcja
27.11.2020 — 28.02.2021
Brzeginki
Justyna Górowska
9.10 — 10.01.2021
Magiczne zaangażowanie
18.09 — 15.11.2020