sunday, 28 november otwarte 12 — 16
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Nowe Scenariusze Miast
Projektowanie dla miasta w procesie zrównoważonego rozwoju
11.05 — 3.06.2018

Zrównoważone projektowanie miast to koncepcja wieloaspektowa, dlatego trudna do jednoznacznego zdefiniowania. W samym pojęciu zrównoważonego rozwoju zawarta jest jednak wskazówka, która mówi o tym, że projektowanie dla miasta powinno być zintegrowane: powinno maksymalizować wynikające z niego korzyści społeczne (ASPEKT SPOŁECZNY), powinno racjonalnie wykorzystywać zasoby i sprawnie kierować gospodarką miejską (ASPEKT GOSPODARCZY) oraz powinno dbać o środowisko miejskie, dążąc do rozwoju jego różnorodności (ASPEKT ŚRODOWISKOWY).

Dodatkowo na uwagę zasługują wprowadzane przez miasta STRATEGIE MIEJSKIE, realizujące świadomą politykę miejską, opartą właśnie na zasadach zrównoważonego rozwoju. Rozwiązują one problemy związane między innymi z położeniem geograficznym, klimatem, problemami historycznymi, społecznymi, kulturowymi czy gospodarczymi. Ciekawym aspektem kształtowania przestrzeni miejskiej są również powstające TERMINY, które opisują nowe zjawiska miejskie i ułatwiają dyskusję nad zrównoważonym projektowaniem miast.

Zarówno strategie miejskie, jak i wspomniane terminy, zostaną umieszczone na jednej ze ścian galerii, tak aby stały się integralną częścią opowieści wokół centralnego trzonu ekspozycji – trzech platform. Każda z nich, dedykowana jest innemu aspektowi projektowania zrównoważonego dla miasta – aspektowi społecznemu, gospodarczemu i środowiskowemu.

Wystawa jest próbą przybliżenia i określenia działalności, która mieści się w ramach koncepcji zrównoważonego projektowania miast. Na uwagę zasługuje również prezentowany przekrój oraz różna skala działań i projektów. Dokumentacje zdjęciowe, konkretne realizacje, prototypy, a nawet próbki materiałów, mają być bodźcem do rozpoczęcia rozmów i refleksji na temat zrównoważonego projektowania w mieście.


kurator: Paweł Grobelny

współpraca: Ewa Dulcet, Martyna Świerczyńska

archiwum

Polityka cyborgów
9.04 — 30.05.2021
wernisaż: 9.04.2021, g. 18.00
Aurora
Michael Wittassek
30.04 — 30.05.2021
wernisaż online: 30.04.2021, g. 18.00
AMZN
Tytus Szabelski
29.01 — 28.03.2021
Bieguny. Dialogi młodych: INNY – edycja 4.
edycja 4.
19.02 — 28.03.2021
Biennale Grafiki Studenckiej
XII edycja
5 — 28.03.2021
wernisaż: 5.03.2021, g. 18.00
Nowa Kolekcja
27.11.2020 — 28.02.2021
Brzeginki
Justyna Górowska
9.10 — 10.01.2021
Magiczne zaangażowanie
18.09 — 15.11.2020